Volunteering opportunities for students and community members

Give a little, gain a lot

Our Projects Volunteer Now Contact Us
Hi, we are SVC! We are an independent, student-led charity based in Cardiff, established in 1970. Our volunteering projects give Cardiff residents (students and community members alike) the chance to give a little to their community. Volunteers work with the homeless, children and young people, those with disabilities and even the environment so you can be sure we have something for everyone!
Helo, ni yw GMC! Rydym yn elusen annibynnol wedi’n lleoli yng Nghaerdydd a arweinir gan fyfyrwyr. Sefydlwyd GMC ym 1970. Mae ein prosiectau gwirfoddoli yn rhoi cyfle i bobl Caerdydd (yn fyfyrwyr ac yn aelodau o’r gymuned) gyfrannu at eu cymuned. Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio gyda phobl ddigartref, plant a phobl ifanc, pobl ag anableddau, a hyd yn oed yr amgylchedd, felly mae’n sicr gennym ni rhywbeth at ddant pawb!

What's On

11
Feb
Student Volunteering Week
Student Volunteering Week will be held from the 11th-16th of February 2019. Details TBC.
11
May
Bute Park Duck Race
Come and join us for SVC’s annual duck race for a guaranteed quacktastic time! Our duck races have got bigger and bigger each year so help us make this our biggest and best duck race EVER!